International Advanced Research Schools in Physics (IARS)


All IARS activities are designed for international participation and conducted in English.

IARS schools take place in a highly interactive environment in the globally leading research topics in physics and related interdisciplinary fields. In addition to in-class lectures, most programs are designed in a way to expose the participants to concrete hands-on training in supervised problem solving sessions closely related to current research problems of the topic studied. In most cases we allow and encourage young participants with strong applications to present their research results in short afternoon seminars. Those participants with accepted short presentations will also be considered for financial support partially covering the local expenses during their stay.

In all IARS activities the national participants' local expenses are covered by our state projects. International students with strong credentials from Korea, China, Taiwan, India, Georgia and Bulgaria are eligible for full local ITAP support due to our international agreements. ITAP attracted nearly % 50 international participation in 2013 and we plan to increase it in 2014. The fees for 2014 are reduced to help strong international participants from other nations to participate. For the fees applied to those international participants please refer to the Rates & Services page. Travel expenses of the national and international participants cannot be supported in IARS activities.

Main titles of the events can be found below. Details will be announced by Feb.1.2014.

 • You will be able to submit your online application here starting on Feb.1.2014.
  1. Bullet 3rd International Summer School and Workshop on Brain Dynamics

  Dates: June 30 - July 09, Appl. deadline: May 30

  Collabs: ITAP, Drexel Univ. (USA) & Turkish American Scholars Association (TASSA)


  1. Bullet Summer School on Spintronics and Applications (SPEA 2014)

  Dates: July 21 - 28, appl. deadline: June 20

  Collabs: ITAP & Technological Educational Institute of Crete, Greece


  1. Bullet2014 Eurasia-Pacific Summer School and Workhop on Correlated Electrons

  Dates: July 1 - 12, appl. deadline: May 30

  Collabs: ITAP, Energy Institute/İstanbul Technical Univ., Caltech (USA), APCTP (Korea), IOP Chinese Acad. Sci. & Academia Sinica (Taiwan)


  1. BulletInternational Workshop on Mathematical Modeling of Complex Systems

  Dates: July 14 - 24, appl. deadline: June 13

  Collabs: ITAP, Energy Institute/İstanbul Technical Univ. & Univ. of Patras (Greece)


  1. BulletInternational Workshop on Latest Trends in Statistical Mechanics

  Dates: August 9 - 21, appl. deadline: July 11

  Collabs: ITAP & Dokuz Eylül Univ. İzmir


  1. Bullet2nd International Summer School and Workshop on Physics and Chemistry of Solar Energy

  Dates: September 01 - 07, appl. deadline: August 1

  Collabs: ITAP & Ege Univ. İzmir


  1. BulletComputational Methods for Protein Structure, Function and Dynamics

  Dates: September 11 - 20, appl. deadline: August 8

  Collabs: ITAP & TOBB Economy and Technology Univ., Ankara
  Outreach (Physics Olympiad Trainings and Science Festivals)


  1. BulletLise Öğretmenlerine Yönelik Fizik Olimpiyat Eğitimi

  2. Physics Olympiad Training for High School Teachers

  19-30 Ocak; 31/Ocak-11/Şubat

  19-30 January; 31/January-11/February

  ITAP Fizik Olimpiyat Okulu üçüncü ve dördüncü kademe fizik olimpiyat eğitimi


  1. Bullet2014 Turunç Saadet Zeki Ünsal İlköğretim Okulu Bilim Şenliği

  2. 2014 Turunç Saadet Zeki Ünsal Primary School Science Festival

  19-20 Nisan

  April 19-20

  1. Turunç ilk okulu öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerine yönelik geleneksel 23 Nisan bilim şenliğinin dördüncüsü düzenlenecektir.


  1. BulletAilelere Yönelik Bilim Şenlikleri ( Ön Başvurular Açıldı! )

  2. 2014 yazı boyunca

  3. Science Festivals for Families (Pre applications are now open! )

  4. Throughout the 2014 summer

  5. Astro ITAP ve ITAP Bilim ve Toplum Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan bu etkinliklerde, ilköğretim, orta öğretim okulları ve lisede çocukları bulunan aileler için bilim şenlikleri düzenlenecektir. Bu programlarda, günlük hayatımızda sıkça karşımıza çıkan birçok bilimsel yasaların (fizik, matematik, astronomi, kimya, biyoloji, mühendislik uygulamaları), ucuz ve her evde bol bulunan malzemelerle yapılabilen merak uyandırıcı, eğlenceli, düşündürücü, yaratıcı bilimsel deneyler ve gösteriler ile tanıtılmasının yanında, teleskop ile güneş, ay ve derin uzay gözlemleri gibi aktif katılımlı astronomi etkinlikleri de bulunmaktadır. Etkinlikler, çocukların yaşlarına göre ilkokul, ortaokul ve lise olarak üç farklı seviyede planlanmaktadır. Bunlar dışında, ilk/orta öğretim ve lise öğretmenlerine, üniversite öğrencilerine yönelik bilim/toplum eğitimleri de yapılmaktadır. Masa başı deneyleri, ölçme ve model geliştirilmesi, sınıf içi gösterileri ve yarışmalar ile ailelerin programa aktif olarak katılmaları planlanmaktadır. Ailelerin, etkinlik dışında Turunç/Marmaris ve çevresinden yararlanmaya ayırabilecekleri günde ortalama 6 saat serbest zamanları olacaktır. Ücretlendirme daha sonra ilan edilecektir. Sunmuş olduğumuz projelerden destek sağlayabilirsek çocukların masrafları tamamen karşılanacaktır. Masraflara beş günlük etkinlik için konaklama, üç öğün yemek, ikramlar, eğitmen masrafları, ve deney malzeme masrafları dahildir. Başvuru ve diğer bilgiler için gerekli olan etkinlik internet sayfası ve posterleri yakında duyurulacaktır. 2014 Şenlik Programları ve Başvuruları

   Astro ITAP and ITAP Center for Science and Society, jointly organize in 2014 summer a number of science festivals for families with children. The families are expected to attend the festival where the fun and exciting side of science will be exposed with demonstrations of the laws of physics, mathematics, chemistry, biology, engineering applications, and also astronomy including observations on the sun, solar system and the deep-sky, tips for building table-top low cost creative experimental models, active involvement in simple fun experiments and exciting family competitions (We are determined to make the table-top science a typical family event). The international participants are expected to cover their expenses during the activity. The families will also have a free time for nearly 6 hours/day for discovering the environment in Turunç/Marmaris. The participation fees for international families will be announced later. 2014 Physics and Astronomy Festivals’ Programs and Applications  2014 program

  See also: 2013 program , 2012 program, earlier events

         Home         About         Applications         Past events         News         Contact