Eğitim Programı

 

Birinci Kademe

Mekanik (45 saat)

Birinci Bölüm: Newton mekaniği

İkinci Bölüm: Görelik Mekaniği

Akışkanlar mekaniği ve hidrodinamik (5 saat)

Termodinamik (TD) (15 saat)

Geometrik optik (5 saat)

Uygulamalı Matematik (20 saat)

Dönem ortası sınavları (10 saat)

 

İkinci Kademe

Elektromanyetizma (45 saat)

Dalgalar ve Dalgasal Optik (30 saat)

Birinci Bolüm: Dalgalar

İkinci Bolüm: Dalgasal Optik

Moleküler Kinetik Teorisi ve İstatistik Fiziği (15 saat)

Dönem ortası sınavları (10 saat)

 

Üçüncü Kademe

İleri Mekanik (25 saat)

Olimpiyat Seviyesinde Karışık Soru Çözümü (65 saat)

Dönem ortası sınavları (10 saat)

 

Dördüncü Kademe

Kuantum Fiziği (30 saat)

Deneyler (60 saat)

Dönem ortası sınavları (10 saat)