Değerlendirme

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu‘na yapılan başvurular amaçlar ve hedeflere uygun olarak oluşturulan objektif değerlendirme ölçütleri ve TUBİTAK_BİDEB ile MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI tarafından imzalanmış olan ilgili protokol çerçevesinde değerlendirilmektedir. Başvurular birinci kademe eğitimine yapılır. Bir üst kademe eğitimine katılacak olanlar bir önceki kademeye katılmış ve tüm gereklilikleri yerine getirerek başarılı olmuş olanlardan seçilir. 


Bu bağlamda, değerlendirmelerde üç temel ölçüt kullanılmaktadır:

A- Başarı ölçütü
B- Denge ölçütü
C- Kapasite ölçütü 

Başarı ölçütüne göre başarılı olan başvurular denge ve kapasite ölçütlerine göre  aşamalı olarak değerlendirilir. Başarılı bir başvuru yapmış olup, denge ölçütüne göre listeye giremeyen başvurular, başarı ölçütünü geçmiş sayılır ve bir sonraki birinci kademe eğitiminde denge ölçütünden başlayarak tekrar gözden geçirilir. Aynı şekilde, kapasite ölçütüne göre listeye giremeyen başvurular, bir sonraki birinci kademe eğitiminde kapasite ölçütünden başlayarak tekrar gözden geçirilir.
 

A- Başarı ölçütünde şu hususlar dikkate alınmaktadır:

1)  Fizik olimpiyat öğrencisi yetiştirme konusunda başarılı somut geçmişi olmak   (kesin katılım)
2)  Fizik olimpiyat öğrencisi yetiştirme konusunda başarılı somut geçmişi olan bir kurumda bulunmak  (% 80)
3)  Fizik olimpiyat öğrencisi yetiştirme konusunda başarılı somut geçmişi olmayıp belli potansiyele sahip bir kurumda bulunmak (% 70)
4)  Kurumu yada kendisinin henüz somut başarılı geçmişi olmayıp olimpiyat öğrencisi yetiştirme konusunda iddialı olmak ve bu potansiyeli oluşturmak istemek (% 60)

Birden fazla ölçüte uygunluk durumunda ağırlıklar toplamsal olarak değerlendirilecektir. Başvuru formunda yukarıdaki ağırlıklarda en az % 70 tutturan başvurulara öncelik verilecektir. Yulkarıdaki değerlendirme ölçütleri arasında üçüncü ve dördüncü hususlarda 40 yaş ve altı öğretmenlerin katılımına öncelik verilecektir. Bütçe ve kapasite elverdiği ölçüde tüm diğer başvurular bu başarı ölçütlerinin karşılanması oranında olumlu olarak değerlendirilebilecektir.


B- Denge ölçütünde şu hususlar dikkate alınmaktadır: 

1) Başvuruların ülke çapında dengeli olması ve tüm bölgelerin olabildiğince düzgün bir şekilde temsil edilebilmesi
2) Devlet ve özel liselerden katılacak olanların yaklaşık eşit ağırlıkta olmaları
 

C- Kapasite ölçütünde şu hususlar dikkate alınmaktadır:
 

1)  TUBİTAK-BİDEB tavsiyesi ile, K.K.T.C.‘den katılabilecek öğretmenler için 5 kişilik bir kontenjan ayrılmıştır. K.K.T.C.‘den başvuran öğretmenler başarı ölçütüne göre kendi aralarında değerlendirilirler.  
2) ITAP Fizik Olimpiyat Okulu‘nda yapılan eğitimlerde katılan öğretmen sayısı 40 (Türkiye) +5 (K.K.T.C.) kişi ile sınırlandırılmıştır.


Bunlar dışında değerlendirmeye katkıda bulunan diğer etkenler şunlardır:

- Kademe eğitimlerine katılan öğretmenlerin sayısı düştüğü taktirde, ITAP Fizik Olimpiyat Okulu o yıl yeni bir birinci kademe eğitimi açabilir.  

- ITAP Fizik Olimpiyat Okulu başvuruların niteliklerinin daha somut bir şekilde anlaşılması ve değerlendirilebilmesi amacı ile gerekli gördüğü durumlarda ve gerekli sayıda giriş, deneme ve benzeri sınavlar yapabilir. 

- ITAP Fizik Olimpiyat Okulu‘na katılan öğretmenler etkinliklere başından sonuna kadar ve tüm gereklilikleri yerine getirerek katılmayı kabul ederler. Bu husus yerine getirilmediği taktirde ilgili katılımcı bir sonraki kademe eğitimine davet edilmez.