Amaçlar ve Hedefler

 

    ITAP Fizik Olimpiyat Okulu, lise fizik eğitimcilerine yönelik  ve geniş bir döneme yayılmış olimpiyat seviyesinde bir eğitim programıdır. 2009 yılında kurularak Türkiye'nin okul sürekliliğinde olimpiyat eğitimi veren ilk kurumu olmuş ve bu kavramı yerleştirmiştir.  Dört kademeden oluşan ve toplam 400 saatlik kademe eğitimi yapısı, derslerin kapsamları,  Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında 2010 yılında imzalanan bilim olimpiyat danışmanlığı protokolunun oluşturulması gibi birçok konuda öncü konumda yer almış, danışmanlık yapmış ve protokolu TÜBİTAK ile işbirliği halinde geliştirmiştir. Bununla beraber, son zamanlarda bu yeni fikir ve uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkıda bulunarak benzer kuruluşlar oluşturmak isteyen akademisyenlere fikir ve eğitim desteğinde bulunmuş ve bulunmaktadır. Ana amacı, ülkemizin fizik olimpiyatlarında genel başarısını yükseltmek amacıyla, katılan lise eğitimcilerinin güçlendirilmesi ve bu şekilde yaygın etki yaratarak geniş bir öğrenci tabanının geliştirilmesinin sağlanmasıdır.

Fizik Olimpiyat Okulunun toplam 400 saatlik eğitimi dört kademeden oluşur. Her kademenin yaklaşık 10 günden oluşan ve toplam 100 saatlik bir eğitim planı bulunmaktadır. ITAP Fizik Olimpiyat Okulu eğitimlerinden sınıf içi eğitimlere katılan ve katılmayan herkez yararlanabilmektedir. Türkiye'nin seçkin ve uluslararası niteliklere ve başarılara sahip olimpiyat eğitimcilerini bünyesinde barındıran ve eğitimci olarak davet eden ITAP Fizik Olimpiyat Okulu, mezun ettiği bilim olimpiyat danışmanlarını da kadrosuna dahil ederek yeni bir olimpiyat ekolü yaratılmasına da ön ayak olmaktadır.

ITAP FOO'da yapılan tüm eğitimler videoya kaydedilerek internet sayfamızda serbest kullanıma açılmaktadır (bakınız: çalışma kaynakları).  Olimpiyat soru bankamız ve elektronik sınav uygulamaları yabancı (özellikle Rusça ve Bulgarca) ve yerli kaynaklar kullanılarak sürekli zenginleştirilmekte ve internet sayfamızda eğitmen ve öğrencilerin kullanımına açılmaktadır.  ITAP FOO internet sayfaları (özellikle çalışma kaynaklarımız) yılda 20 bin kişi tarafından ve dünyanın yaklaşık 10 ülkesinden takip edilmektedir. ITAP FOO, 2011-2012 yıllarında  Avrupa Birliği projeleri ve birçok uluslararası işbirliği başlatma girişimlerine başlamıştır. Ayrıca yeni kurulan ITAP Bilim ve toplum Merkezi ile de sıkı işbirliği geliştirmektedir.    

Kademelerin yapısı:
 • Birinci, ikinci ve üçüncü kademeler öğretmenleri birinci aşama olimpiyat seçmelerine hazırlama amacı taşımaktadır.
 • Öğretmenlerin bir sonraki kademeye katılımları bir önceki kademeye katılmış ve tüm gereklerini yerine getirmiş olmalarını gerektirir.
 • Üçüncü kademe‘yi bitiren eğitimcilerin birinci aşama olimpiyat seçme sınavına katılmaları arzu edilir. Birinci aşama olimpiyat seçmelerinde başarı sağlayan eğitimciler olimpiyat formatörlüğüne giden yola girmiş olurlar.
 • Dördüncü kademe, üç kademeye katıldıktan sonra birinci ulusal olimpiyat aşama seçmelerini geçen eğitimcilerin Olimpiyat Formatörü olmalarını sağlayacak 100 saatlik bir uzmanlık eğitimidir.

    Öğretmenlerin bu uzmanlık eğitimi sonunda Olimpiyat Formatörü olmaları ve bölgelerinde olimpiyat koordinatörü ve eğitmeni olarak resmi görev alabilmeleri hedeflenmektedir. Olimpiyat formatörlüğü, resmi olarak TÜBİTAK ve MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI tarafından imzalanan bir ortak protokol ile tanınmıştır. ITAP Fizik Olimpiyat Okulu eğitim kademelerinin  kapsamları,  "Eğitim Programı" bağlantısında bulunmaktadır.